Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft in 2019 een kwart meer slachtoffers geholpen dan het jaar ervoor, blijkt donderdag uit het jaarverslag van de hulporganisatie.

In 2019 hebben in totaal 4.148 slachtoffers zich bij het CSG gemeld, tegenover 3.250 in 2018. Dat is een stijging van 28 procent.

De cijfers tonen volgens de organisatie aan dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar de CSG, onder meer door campagnes. "Maar we moeten ook beseffen dat het nog steeds maar een topje van de ijsberg is die durft te onthullen over misbruik en daarvoor hulp zoekt of aangifte doet", aldus de organisatie.

Ook zijn jongeren vaak niet op de hoogte van het belang van snel melden. "Dat moet het liefst binnen een week. Binnen die tijd zijn er namelijk de beste kansen op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen."

Het CSG is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, ggz, politie en Slachtofferhulp Nederland en richt zich vooral zich op slachtoffers van aanranding en verkrachting korter dan een week geleden.