De gemeente Amsterdam heeft dinsdagavond een stappenplan (pdf) gepubliceerd waarbij eventuele maatregelen worden uitgelicht als het coronavirus verder om zich heen grijpt. Er wordt onder meer uitleg gegeven over de mondkapjesplicht en de meest extreme maatregel: het afsluiten van de stad.

Voor die laatste maatregel is het nog veel te vroeg. Volgens de gemeente schommelt Amsterdam tussen de twee minst ernstige fases in, waarbij de hoofdstad steeds verder opschuift naar de middelste fase. Er worden maatregelen voorbereid die bij dat dreigingsniveau passen.

Om te beoordelen in welke fase Amsterdam zich bevindt, kijkt de gemeente naar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, de naleving van de basisregels en de drukte bij de GGD. In een gepubliceerde raadsbrief wordt geschetst dat het capaciteitsgebrek langzaamaan verdwijnt.

Fase 1: Weinig maatregelen door laag besmettingsniveau

Als de uitbraak van COVID-19 in de regio onder controle is, worden er alleen maatregelen ingezet die helpen bij de bestrijding en inwoners zo min mogelijk hinderen. In de zogeheten fase Laag kan onder meer gedacht worden aan het instellen van eenrichtingsverkeer in de binnenstad.

Fase 2: Zorgelijk besmettingsniveau, extra maatregelen noodzakelijk

Als de situatie als zorgelijk wordt beschouwd, betreedt Amsterdam de fase Midden. Mocht de situatie niet verbeteren, dan gaat de gemeente in samenwerking met de veiligheidsregio over tot tijdelijke maatregelen om verdere escalatie te voorkomen.

Mocht de experimentele mondkapjesplicht zijn afgelopen, dan kan een nieuwe mondkapjesplicht in deze fase weer aan de orde zijn. Voordat wordt overgegaan tot een eventuele nieuwe verplichting, moeten resultaten van de huidige mondkapjesplicht zijn onderzocht om de effectiviteit van een eventuele nieuwe mondkapjesplicht te bepalen. Die resultaten worden binnen vijf weken verwacht.

De gemeente benoemt ook een paar andere aannemelijke maatregelen, zoals een vervroegde sluiting voor de horeca, waar burgemeester Femke Halsema dinsdagavond nog over sprak, en het verbieden van publiek bij voetbalwedstrijden.

Ook het aanscherpen van samenkomsten tot bijvoorbeeld dertig personen, een complete horecastop, het afsluiten van grachten en het aan banden leggen van contactberoepen kan in deze fase aan de orde komen. Daarnaast kunnen parkeergarages gesloten worden om bezoek van buitenaf te ontmoedigen.

Alle genoemde maatregelen kunnen zelfstandig door Amsterdam worden ingesteld als de gezondheidssituatie verder verslechtert. Meer ingrijpende maatregelen, zoals het instellen van een verplichte isolatie en het compleet afsluiten van de stad, met alle economische gevolgen van dien, worden in overleg met het ministerie van Volksgezondheid genomen.

Fase 3: Hard ingrijpen noodzakelijk

Gesprekken over ingrijpendere maatregelen vinden waarschijnlijk pas plaats als de stad de meest ernstige fase betreedt: Hoog. De gemeente schrijft dat dan hard ingrijpen noodzakelijk is om overbelasting van de (regionale) zorg te voorkomen en terug te keren naar een "stabiele situatie".

Halsema: 'Dansen in Amsterdamse cafés leidt tot onmiddellijke sluiting'
170
Halsema: 'Dansen in Amsterdamse cafés leidt tot onmiddellijke sluiting'