Directeur Guïljo van Nuland van drinkwaterbedrijf Brabant Water vraagt Brabantse boeren om gewassen niet meer overdag te beregenen. Die oproep deed hij dinsdag in het programma Spraakmakers. Volgens hem gaat door verdamping overdag "zo vreselijk veel" water verloren dat het zonde is om overdag gewassen te beregenen.

"Ik doe een beroep op ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, red.): ga bewuster om met het ondiepe grondwater", zegt Van Nuland. "Niet alles kan altijd maar weer."

Van Nuland begrijpt dat gewassen beregend moeten worden, maar pleit ervoor om dat 's nachts te doen, zodat zoveel mogelijk water kan worden opgenomen door de planten.

Volgens de directeur van het Brabantse drinkwaterbedrijf komt op den duur het evenwicht tussen de verschillende waterbronnen in gevaar als het waterverbruik van boeren, de industrie en huishoudens niet verandert.

"Als we op geen enkele manier bewuster omgaan met water en de vraag blijft groeien, dan komt er een moment dat we te veel vragen van het systeem waaruit we drinkwater maken. In Brabant is dat grondwater en in die zin is het relevant hoeveel boeren overdag beregenen", aldus Van Nuland.

"Het evenwicht komt onder druk te staan", waarschuwt hij. "We kunnen als drinkwaterbedrijf een bijdrage leveren aan een watersysteem dat meer in evenwicht is, maar alleen kunnen we het niet. We moeten het samen doen met boeren en de industrie."

Al langer oproep zuinig om te gaan met drinkwater

Meerdere drinkwaterbedrijven roepen Nederlanders al een aantal jaren op om tijdens warme periodes bewuster om te gaan met drinkwater.

Het advies luidt om tijdens de warme dagen geen tuinen te sproeien, auto's te wassen en zwembadjes te vullen. Als de vraag te groot wordt, kan op enig moment de waterdruk wegvallen.

Van Nuland zegt in Spraakmakers dat hij merkt dat het besef om voorzichtiger met drinkwater om te gaan "langzaam maar zeker doordringt" bij burgers. "De afzetten zijn hoger dan normaal, maar de pieken zijn minder hoog dan voorspeld op basis van historische gegevens. Het werkt, maar het kan nog beter."