Buitenlandse diplomaten zijn de afgelopen jaren meer dan twintig keer betrokken geweest bij een verkeersdelict, meldt het onderzoeksprogramma Argos woensdag op basis van cijfers die zijn opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Het gaat om in totaal 22 verkeersdelicten tussen 2016 en 2019. De zaken lopen uiteen van rijden onder invloed en door rood rijden tot doorrijden na een aanrijding.

Omdat buitenlanders met een diplomatieke status onschendbaar zijn, worden ze niet strafrechtelijk aangepakt. Daarnaast zijn ze niet verplicht om mee te werken aan een blaastest. Als de politie een onschendbare persoon toch zelf aanpakt, dan kan dat grote diplomatieke consequenties hebben.

Als diplomaten betrokken zijn bij een mogelijk strafbaar feit, kan de politie dit wel melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie kan vervolgens een laatste waarschuwing geven of het thuisland van de diplomaat om opheffing van de immuniteit vragen.

Tussen 2016 en 2019 is dat laatste vier keer gebeurd. Het Openbaar Ministerie (OM) is in twee van die gevallen tot vervolging overgegaan, de andere twee diplomaten die de fout in gingen, hebben Nederland verlaten.

Het ministerie gaf tien keer een laatste waarschuwing. Drie diplomaten trokken zich hierop vrijwillig terug. Vier andere trokken zich terug na een verzoek hiertoe van Buitenlandse Zaken. Diplomaten die dit weigeren, kunnen tot persona non grata, ongewenste persoon, verklaard worden.

Diplomaten ook betrokken bij andere delicten

Naast bij verkeersdelicten waren vertegenwoordigers van ambassades en internationale organisaties of hun familieleden de afgelopen jaren ook zeker twintig keer betrokken bij andere delicten, waaronder een zedenzaak, verduistering en huiselijk geweld.

In 2014 kondigde Buitenlandse Zaken aan een jaarlijks overzicht te gaan publiceren van ernstige incidenten en openstaande verkeers- en parkeerboetes, gespecificeerd per ambassade of internationale organisatie. Dat is er tot nu toe echter niet van gekomen. In plaats daarvan ontvangt een diplomaat nu een door de minister ondertekende notificatiebrief waarin hij of zij wordt aangesproken op de verkeersovertreding en een verzoek tot vrijwillige betaling.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken schreef in juni in een brief aan de Tweede Kamer dat het totale aantal lichtere verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland met meer dan de helft is afgenomen sinds de invoering van het nieuwe systeem: van 28.000 tussen mei 2018 en april 2019 tot 13.500 tussen mei 2019 en april 2020.