Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die op dinsdag 21 juli werd gevonden bij Prinsenbeek, is daar vrijdagmiddag gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De ontploffing is terug te kijken op de Facebook-pagina van de gemeente Breda.

De Duitse vliegtuigbom van ongeveer 500 kilo ligt al 75 jaar op dezelfde locatie en werd pas ontdekt tijdens voorbereidende werkzaamheden voor natuurproject Noordrand Midden. Het explosief vormde geen gevaar voor de directe omgeving.

Omdat de bom volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) niet kon worden verplaatst, werd het explosief op de vindplaats ter ontploffing gebracht. Om de impact van de explosie te verkleinen, werd de bom bedekt met zo'n 1.000 kubieke meter zand, waardoor de bom onder een zandlaag van 7 meter kwam te liggen. Ook werd de veengrond rondom het explosief afgegraven, zodat de trillingen van de explosie alleen in de directe omgeving te voelen waren. De voorbereidingen voor de ontploffing begonnen al op 22 juli.

Tijdens de ontploffing mochten er binnen een straal van 250 meter rondom de bom geen mensen aanwezig zijn. De trillingen van de ontploffing waren tot op 450 meter van de bom te voelen.

"Breda en met name ook Prinsenbeek zijn druk bevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvan zijn nog steeds sporen terug te vinden, veelal onder de grond", liet burgemeester Paul Depla van Breda eerder weten.