Drie militairen hebben maandag straffen opgelegd gekregen voor hun aandeel in aanranding van een collega op de marinebasis in Den Helder. De straffen variëren van vier maanden militaire detentie tot een taakstraf van 120 uur.

Het slachtoffer werd op 17 mei 2018 over een tafel gedrukt en naar de grond gewerkt. De mannen sloegen hem met een geslachtsdeel en maakten seksuele bewegingen tegen zijn lichaam. De rechtbank zegt dat daar pesterijen en intimidaties aan voorafgingen.

De 35-jarige sergeant krijgt de hoogste straf, omdat hij het slachtoffer ook heeft gedwongen te doen alsof hij een hamer pijpte. Ook gaf hij een 28-jarige matroos de opdracht zijn broek uit te trekken op korte afstand van het slachtoffer, wat zich juridisch vertaalt in het bevelen van een mindere tot het plegen van een misdrijf.

De militaire kamer noemt het "bijzonder ernstig dat de 35-jarige sergeant de initiatiefnemer was". Hij krijgt vier maanden militaire detentie, wat inhoudt dat de straf ondergaan moet worden in een militair penitentiair centrum.

Een 29-jarige korporaal krijgt drie maanden militaire detentie opgelegd voor zijn rol. Over hem zegt de rechtbank ook dat hij zijn verantwoordelijkheid als meerdere niet heeft nageleefd.

De 28-jarige matroos krijgt een taakstraf van 120 uur opgelegd voor het uittrekken van zijn broek en de betrokkenheid bij de aanranding. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2.500 euro.