Racisme tegen zwarte mensen in Amsterdam wordt op grote schaal ontkend, stelt het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) in een maandag gepubliceerd rapport. Het onderzoek naar meldingen van tussen 2017 en 2019 heeft uitgewezen dat antizwart racisme "zowel een alledaags als een institutioneel probleem is in de regio Amsterdam" en dat instanties dit probleem niet adequaat bestrijden.

Het gaat om racisme in verschillende vormen, zoals fysiek geweld, uitschelden en uitsluiten. Ook is melding gemaakt van mensen die op basis van hun huidskleur niet serieus zijn genomen of vals beschuldigd zijn.

Vorig jaar kwamen 103 losse meldingen over racisme binnen, in de jaren daarvoor ging het om 85 en 84 meldingen. Ook worden bulkmeldingen bijgehouden. Het gaat dan om meerdere personen die van één situatie melding maken. Een voorbeeld daarvan is een vacaturetekst die in 2017 online is verschenen. Daarin stond: "Doekoe verdienen met bagage tillen op Schiphol".

Ook is veelvuldig melding gemaakt van de opmerking van een columnist. Hij had Sylvana Simons "mislukt" genoemd en daarbij verwezen naar haar huidskleur.

In het rapport worden nog meer voorbeelden uitgelicht, zoals een situatie waarin zwarte mensen in een crêperie niet geholpen werden, terwijl witte klanten wel bediend werden. Ook kreeg een kind op een schoolplein van een passerende man te horen dat hij - op basis van zijn huidskleur - terug naar de Amsterdamse wijk de Bijlmer moest.

MDRA: Weinig melders worden serieus genomen

Maar weinig melders worden serieus genomen. Instanties minimaliseren of ontkennen het probleem, zo blijkt uit de analyse van MDRA.

Sinds 2017 houdt het meldpunt los informatie bij over racisme jegens zwarte mensen met een Afrikaanse of Afro-Caraïbische afkomst en mensen met een Afrikaanse historische identificatie.

Hier heeft het meldpunt voor gekozen, omdat de Verenigde Naties het huidige decennium heeft uitgeroepen tot het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst om hun grondrechten en vrijheden te beschermen.

Directeur van het meldpunt Vincent Verkoelen zegt tegen Het Parool dat de omvang van de categorie zo groot is dat het specifiek onderzoek rechtvaardigt. Een op de vijf meldingen van het totale aantal gaan over antizwart racisme.