Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zijn uit het overleg met minister Carola Schouten (Landbouw) over de veevoermaatregel gestapt. De organisaties zeggen donderdag dat verder praten "zinloos is zolang het alternatieve plan van de sector als 'onuitvoerbaar' wordt bestempeld".

Ook is de sector nog in afwachting van de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De LTO benadrukt wel dat zelfs bij een positieve doorrekening eerst "stappen moeten worden gezet om het vertrouwen te herstellen".

Het PBL kijkt naar drie veevoerplannen: van het ministerie, van de sector en een combinatie van beide plannen. Een woordvoerder van minister Schouten laat weten dat deze doorrekeningen in augustus klaar zullen zijn. "Dat is een goed moment om weer verder te praten. Iedereen is het erover eens, het ministerie en de landbouwsector, dat via voermaatregelen stikstofreductie kan plaatsvinden. In augustus moeten we bespreken hoe we dit op een zo goed mogelijke manier kunnen doen."

Woensdag hebben de boeren opnieuw gedemonstreerd tegen de veevoermaatregel. Schouten wil dat koeien vanaf 1 september minder eiwitrijk krachtvoer krijgen, omdat dit de uitstoot van stikstof vermindert. Hierdoor kunnen meer huizen gebouwd worden.

Volgens de boeren leidt minder eiwitten in voer tot gezondheidsproblemen bij de dieren. Eerder liet minister Schouten in een Kamerbrief al weten in gesprek te willen gaan met experts over de maatregel. "Mocht hieruit naar voren komen dat aanvullende diergezondheidsrisico's te verwachten zijn, dan zal ik de regeling hierop aanpassen", aldus de minister.

LTO laat donderdag weten dat de maatregel van het ministerie volgens de sector van tafel moet.