Nieuwe wetgeving die ervoor moet zorgen dat daders van een misdrijf naar een reguliere ggz-instelling doorgestuurd kunnen worden, zorgt voor onveiligheid in de klinieken. Dit beeld schetsen deskundigen woensdag in gesprek met het journalistieke platform Investico.

Volgens onder meer de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVvP) zijn de reguliere ggz-instellingen helemaal niet uitgerust om deze doelgroep te behandelen.

Dit zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden, zo vertelt voorzitter Elnathan Prinsen aan Investico. In een enkel geval heeft de aanpassing al geleid tot geweld op een afdeling.

Sinds het begin van dit jaar kunnen rechters daders doorsturen naar een reguliere kliniek als er sprake is van een psychische stoornis. Dit gebeurt via de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Branchevereniging de Nederlandse ggz laat in een reactie aan NU.nl weten van aangesloten instellingen meerdere signalen over de uitvoering van Wvggz te hebben ontvangen en dat het onderwerp hoog op de agenda staat. "De precieze omvang van het probleem is nog niet duidelijk. We zijn bezig met een inventarisatie om daar inzicht in te krijgen."

Lentis: Strafrechters hebben verkeerde verwachting

Eerder werd een dader, als deze bijvoorbeeld ontoerekeningsvatbaar was, doorgestuurd naar de forensische ggz. Deze tak van de ggz is gespecialiseerd in de behandeling van personen die een misdrijf hebben gepleegd.

Geneesheer-directeur Claar Mooij van de ggz-instelling Lentis zegt tegen Investico -dat met onder meer Trouw en De Groene Amsterdammer samenwerkt - dat strafrechters verkeerde verwachtingen hebben en dat een ggz-behandeling niet gericht is op vermindering van recidive (herhaling van een misdrijf). Het behandelen van de stoornis staat namelijk centraal.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevestigt ook in gesprek met NU.nl dat er signalen van klinieken zijn binnengekomen. "We nemen dit heel erg serieus en willen luisteren naar de vertegenwoordigers uit de sector." De kwestie wordt besproken met de betrokken partijen.