De politie heeft het soort misdrijven sterk zien veranderen tijdens de gedeeltelijke lockdown in het land: het aantal meldingen over onder meer woninginbraken nam flink af, terwijl het aantal meldingen over digitale criminaliteit juist fors steeg. Inmiddels zijn de cijfers weer op het oude niveau, blijkt uit de misdaadcijfers van het eerste half jaar van de politie.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown werd met name minder melding gemaakt van zakkenrollerij (een daling van 38 procent ten opzichte van vorig jaar), woninginbraken (een daling van 21 procent) en rijden onder invloed (16 procent).

Tegelijkertijd steeg het aantal meldingen over digitale criminaliteit: de politie registreerde 169 procent meer gevallen van cybercrime. In de maanden mei en juni ontving de politie ruim zesduizend aangiften van WhatsApp-fraude; ongeveer honderd per dag, waar normaal zo'n honderd meldingen per week worden gedaan.

Die stijging is mede te danken aan het digitale loket dat de politie eind april opende. Hierdoor is het voor mensen makkelijker om aangifte te doen van online fraude.

Ook het aantal meldingen over verschillende vormen van overlast, waaronder burenruzies, geluidshinder en jeugdoverlast, steeg gedurende de gedeeltelijke lockdown. Waar vorig jaar in de maanden maart tot en met juni ruim 161.000 meldingen werden gedaan, liep dat aantal in diezelfde periode dit jaar op tot 226.000.

Door de coronacrisis heeft de politie meer tijd kunnen besteden aan opsporing. Zo werd het onderzoek naar EncroChat, waarbij de Nederlandse justitie meer dan twintig miljoen berichten die criminelen via het versleutelde EncroChat verstuurden heeft kunnen kraken, grotendeels vanuit huis verricht.

Aantal woninginbraken, winkeldiefstallen en straatroven weer gestegen

Inmiddels zijn de misdaadcijfers weer op het niveau van voor de gedeeltelijke lockdown, zegt Huyzer tegen de NOS. Dat blijkt ook uit de misdaadcijfers van het eerste half jaar van de politie: zo werden in maart 2019 meer dan 67.000 misdrijven geregistreerd en daalde dit aantal in maart 2020 naar ruim 56.000. In juni vorig jaar werden meer dan 65.000 misdrijven geregistreerd, dit jaar registreerde de politie in juni bijna 67.000 misdrijven.

Volgens Huyzer is vooral het aantal meldingen over woninginbraken, winkeldiefstal en straatroof weer toegenomen sinds de coronamaatregelen in het land werden versoepeld. Het aantal inbraken is inmiddels weer op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren.