Het aantal rokers onder jongvolwassenen blijft "onverminderd groot", meldt het Trimbos-instituut dinsdag. Terwijl het aantal rokers onder volwassenen kleiner wordt, rookte vorige jaar nog altijd een op de drie personen in de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar.

Het Trimbos-instituut peilt elk jaar hoeveel personen roken. Daaruit blijkt dat het percentage volwassen rokers vorig jaar is gedaald naar 21,7. Dat komt neer op iets minder dan drie miljoen personen.

Marc Willemsen, programmahoofd Tabak van het Trimbos-instituut, zegt dat het aandeel rokers in de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar met 30,9 procent "consistent groot" blijft. Daar maakt hij zich zorgen over. "Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer vanaf te komen."

In de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar zijn relatief weinig 'dagelijkse rokers', maar het kennisinstituut benadrukt dat in de leeftijdsgroep 25 tot en met 29 jaar meer rokers elke dag een sigaret opsteken - hoe ouder de roker, hoe groter de kans dat diegene dagelijks rookt.

Stress mogelijk een onderliggend probleem

Vorig jaar deed een op de drie rokers een serieuze poging om te stoppen. Van de jongvolwassenen die geen poging deden, hoorde het Trimbos-instituut dat ze vooral roken om te ontspannen. "Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen."

Het instituut zegt dat het belangrijk is om hier verdiepend onderzoek naar te doen, zodat ook deze groep rokers geholpen kan worden bij het stoppen met roken.

Willemsen vertelt dat onder rokers in de leeftijdsgroep 20 tot en met 24 jaar weinig animo is om hulp in te schakelen bij het stoppen met roken, terwijl zij wel de doelgroep vormen waar de tabaksindustrie zich op richt. "Dat is zorgelijk, omdat stoppen met roken zonder hulp regelmatig mislukt."