Een landelijk verbod op trekkers tijdens boerenprotesten komt er niet. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandagavond na afloop van het overleg tussen de 25 veiligheidsregio's.

"We hebben geconstateerd dat het een goed middel is om onder bepaalde omstandigheden voertuigen te weigeren bij demonstraties", aldus Bruls. Maar volgens hem is het niet nodig om zo'n verbod in het hele land door te voeren.

"Dan ga je ook schieten op iets dat er niet is. In sommige regio's zijn helemaal geen boerenprotesten geweest, of is het heel ordentelijk verlopen", aldus de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Wel gaan de veiligheidsregio's deze week met de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid om de tafel om landelijke afspraken te maken over hoe gehandhaafd wordt op het goed verlopen van de demonstraties van agrariërs.

Volgens Bruls is het bijvoorbeeld belangrijk om het trekkerverbod op snelwegen op dezelfde manier te handhaven. "Dat verhoogt de effectiviteit en de geloofwaardigheid van het overheidsoptreden."

Boerenprotest bij politiebureau Assen na aanhoudingen
26
Boerenprotest bij politiebureau Assen na aanhoudingen

Landelijke afspraken vóór nieuwe protesten boeren

Het overleg met politie en Justitie is deze week nog om ervoor te zorgen dat er afspraken zijn gemaakt voordat boeren mogelijk met nieuwe protesten komen.

Farmers Defence Force (FDF) heeft landbouwminister Carola Schouten een week de tijd gegeven om een voermaatregel, waardoor koeien minder stikstof uitstoten, van tafel te vegen en als dat niet gebeurt zullen ze opnieuw demonstreren. Volgens FDF zal "heel Nederland bijdragen" aan het reduceren van de stikstofuitstoot.

'We moeten er een streep onder trekken'

Bruls zegt zeer te hechten aan het demonstratierecht, maar dat moet volgens hem wel op de juiste manier worden gehanteerd. "De manier waarop sommige boeren ermee omgaan is echt onverantwoordelijk."

"Ik krijg vragen van mensen over waarom zij (de boeren, red.) dingen mogen doen die een ander niet mag doen. Daar hebben mensen gewoon gelijk in", aldus Bruls. "Het niet aankondigen van een demonstratie, met voertuigen tekeergaan en dingen doen die gevaarlijk zijn en het hele verkeer overhoop gooien. Daar moeten we echt een streep onder trekken."