De boeren stoppen een week lang met demonstraties die het publiek overlast opleveren. Ze geven minister Schouten (Landbouw) een ultimatum van een week om haar veevoermaatregel in te trekken.

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) vraagt boeren om tot 21 juli geen acties meer te houden. "Dus geen blokkades van wegen of distributiecentra", aldus de oproep.

Schouten wil per 1 september het geven van eiwitrijk krachtvoer aan koeien verbieden. De verminderde hoeveelheid eiwit moet de uitstoot van ammoniak (waarin stikstof zit) verminderen. Deze zogenoemde stikstofruimte kan worden gebruikt voor de bouw van nieuwe huizen en de aanleg van wegen.

De boeren zijn boos over deze maatregel en gaan de laatste weken weer met landbouwvoertuigen de straat op om te demonstreren.

Deze demonstraties leidden in een aantal gevallen tot files en overlast. Een boerenprotest bij een distributiecentrum van Albert Heijn nabij Zwolle heeft vrijdag de bevoorrading van zeker 230 supermarkten gestokt. Verschillende veiligheidsregio's besloten toen demonstraties met landbouwvoertuigen (tijdelijk) te verbieden.

Deze week willen de boeren gebruiken om weer aan het werk te gaan. "Het weer is omgeslagen naar droog en zonnig. Onze tijd kunnen we dan besteden aan het grassen en inkuilen. Naast demonstreren toch onze corebusiness."

Boeren dreigen met nieuwe acties

FDF dreigt met nieuwe acties als het ultimatum verloopt en de minister haar maatregel niet van tafel haalt. "Dan zullen de FDF-strijders zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen."

FDF laat in een reactie aan NU.nl weten nog "even in het midden te laten" hoe deze acties worden vormgegeven. "Maar dat ze dan weer worden opgevoerd is wel het uitgangspunt."

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt kennis te hebben genomen van het ultimatum, maar wil er verder niet inhoudelijk op reageren. De woordvoerder verwijst naar de Kamerbrief van minister Schouten van vorige week.

Schouten laat daarin weten in gesprek te willen met experts over de veevoermaatregel. "Mocht hieruit naar voren komen dat aanvullende diergezondheidsrisico's te verwachten zijn, dan zal ik de regeling hierop aanpassen", aldus de minister.