De Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten, Evert-Jan Henrichs, start een onderzoek naar het mogelijk schenden van de geheimhoudingsplicht door de vorige advocaat van kroongetuige Nabil B. Dat laat Henrichs maandag desgevraagd weten aan NU.nl. Aanleiding zijn enkele uitspraken van de anonieme raadsman in het AD.

Henrichs laat weten dat het besluit tot het onderzoek zelfstandig is genomen. "Ik heb kennis genomen van het artikel in AD en deel de mening met enkele betrokkenen dat geheimhoudingsplicht van de anonieme advocaat in het geding kan zijn", verduidelijkt de deken.

De toenmalig raadsman van B. vermeldt in de krant dat de wens van B. om samen te werken met Peter R. de Vries reden was voor zijn vertrek. De Vries zou niet bereid zijn geweest met de anonieme advocaat samen te werken, wat leidde tot de breuk met de kroongetuige.

Beweringen die ten stelligste worden ontkend door De Vries, die inmiddels optreedt als vertrouwenspersoon van B. De misdaadjournalist zegt in de eerste week van maart te zijn benaderd door een familielid van de kroongetuige omdat er een breuk zou zijn ontstaan tussen B. en zijn toenmalig advocaat.

De Vries zegt pas te zijn aangetreden als vertrouwensman van B. nadat de breuk tussen de kroongetuige en zijn toenmalig advocaat definitief was.

Het verspreiden van deze "leugens", aldus De Vries, en daarnaast het vermeende lekken van zijn naam door de advocaat aan verslaggever van De Telegraaf, John van den Heuvel, zijn reden voor misdaadjournalist om een klacht in te dienen bij de deken.

Ook kroongetuige dient klacht in

Ook de huidige advocaat van B., Peter Schouten, gaat namens zijn cliënt een klacht indienen tegen B.'s voormalige advocaat vanwege het schenden van de geheimhoudingsplicht.

De deken is in afwachting van deze klachten, zelf een onderzoek gestart en benadrukt dat dit los moet worden gezien van het onderzoek naar advocaat Khalid Kasem.

Uit communicatie van een van de verdachten in het Marengo-proces zou blijken dat Kasem informatie zou hebben gelekt naar de criminele organisatie van Ridouan T. Dit wordt door Kasem ontkend.