Nederlandse zorgverzekeraars gaan de gecontracteerde inkomsten die ziekenhuizen hebben misgelopen door de coronacrisis vergoeden. Ook mogen ziekenhuizen extra steun aanvragen bij de verzekeraars als ze in het rood komen te staan. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) melden dat vrijdag in een persbericht.

ZN, de NFU en de NVZ bereikten vrijdag een overeenkomst tijdens onderhandelingen over deze steunmaatregelen. In totaal kan de steun oplopen tot enkele miljarden euro's.

In een persbericht geeft ZN aan dat ze met de afspraken willen dat de ziekenhuiszorg gewoon voortgezet kan worden en ziekenhuizen kunnen focussen op het weer op gang brengen van de reguliere zorg.

Met de nieuwe regeling moet 2020 voor ziekenhuizen financieel eenzelfde jaar zijn als jaren zonder de coronacrisis.

NVZ meldt dat de afspraken nog verder moeten worden verfijnd in de komende tijd. Daarna gaan de partijen bewaken dat de afspraken worden nageleefd.