Een groep boeren is donderdagavond met de tractor naar Den Haag gereden voor een spontaan boerenprotest tegen maatregelen op het gebied van veevoer en stikstofreductie. Ook in andere delen van het land werd donderdagavond geprotesteerd. De boerenorganisaties hebben laten weten vrijdag weer actie te gaan voeren.

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil dat de hoeveelheid ruw eiwit die een melkveehouder via krachtvoer aan zijn of haar koeien mag geven, begrensd wordt. Op die manier moet de stikstofuitstoot van de landbouw ingedamd worden.

De boeren verzamelden zich in de omgeving van het Binnenhof om daar actie te voeren tegen de maatregelen. Het zou gaan om ongeveer twintig tractoren. Het Binnenhof werd daardoor afgezet door de politie. In totaal waren er volgens de voorman van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zo'n tweehonderd boeren in de stad.

Een woordvoerder van Defensie bevestigde aan NU.nl dat op verzoek van burgemeester Jan van Zanen 25 vrachtwagens als blokkades zijn ingezet. Hierbij zijn vijftig tot zestig militairen betrokken. Volgens de woordvoerder blijven de blokkades staan, zolang de politie dat nodig acht.

Iets na 21.30 uur gaf de politie de boeren toestemming om tot 22.00 uur bij het Buitenhof te demonstreren. Boeren die nog onderweg zijn, mogen zich verzamelen op het Malieveld. Wel moeten ze hun voertuigen ergens anders parkeren. Agenten begeleiden het protest. Rond 22.30 uur stonden de boeren er nog.

Ook in onder meer Groningen, Breda en Leeuwarden werden meerdere tractoren gesignaleerd. Delen van Groningen werden preventief afgesloten, maar de politie kon niet voorkomen dat de boeren zich op de Grote Markt in de stad verzamelden. Boeren zouden vanuit het hele land al onderweg zijn om zich vrijdagochtend bij de demonstratie in Den Haag aan te sluiten.

Boeren verzamelen zich bij Binnenhof voor spontaan protest
89
Boeren verzamelen zich bij Binnenhof voor spontaan protest

Farmers Defence Force roept op tot 'wilde acties', Agractie wil vrijdag actie voeren

FDF heeft leden opgeroepen om donderdagavond "wilde acties" te voeren door het land of om naar Den Haag te komen. Ook het bestuur heeft aangekondigd op het Binnenhof te staan. De groep hoopt op die manier de stemming te beïnvloeden. Ook wil FDF dat de actie nu al plaatsvindt, omdat in Den Haag vrijdag het politiek reces begint.

Stichting Bouw in Verzet liet op Facebook weten FDF te steunen in de actie. De stichting riep leden op zich aan te sluiten bij het protest.

Agractie ondersteunde het protest van donderdagavond niet. De actiegroep is van plan om vrijdag actie te voeren op het Malieveld. Volgens de belangengroep zijn een podium en sprekers geregeld, en arriveren de trekkers gedurende de nacht. De boeren worden tussen 10.00 uur en 11.00 uur op het Malieveld verwacht, het programma begint om 12.00 uur.