Asielzoekers die grote overlast veroorzaken kunnen voortaan een time-out opgelegd krijgen, meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de praktijk betekent dit dat de overlastgever tijdelijk in een aparte ruimte met minimale voorzieningen moet verblijven.

Een bewoner van een asielzoekerscentrum kan een time-out opgelegd krijgen als hij of zij betrokken was bij een incident met grote impact. Als voorbeelden worden agressie en geweld tegen medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en medebewoners genoemd.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt dat het bij de time-out om maatwerk gaat. Dat geldt ook voor de duur van de maatregel, die overigens niet als vervanging geldt voor vervolging bij een eventueel strafbaar feit. Deze kan enkele dagen duren, maar indien nodig ook twee weken.

Alle asielzoekerscentra krijgen zeker één "sobere ruimte" die bedoeld is voor een asielzoeker met een time-out. Deze kamers worden ingericht met een bed, douche en toilet. Er is geen toegang tot een keuken of gezamenlijke ruimtes. Ook krijgt de persoon tijdelijk geen leefgeld.

"Tijdens de time-out mogen ze geen contact hebben met andere bewoners. Ze moeten echt even afkoelen." Mocht het nodig zijn, kan er extra beveiliging worden ingezet.

De overlastgevers keren na de time-out niet altijd terug naar hun reguliere verblijf. Ze kunnen eventueel overgeplaatst worden naar een ander asielzoekerscentrum. Bij ernstige overlast wordt iemand direct overgeplaatst naar een zogeheten Handhaving- en Toezichtlocatie, waar een strenger regime geldt.