Het Openbaar Ministerie (OM) eist 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Thijs H. voor het doodsteken van drie wandelaars in mei van vorig jaar. De man is door experts van het Pieter Baan Centrum (PBC) ontoerekeningsvatbaar verklaard als gevolg van een ernstige psychose, maar de officieren van justitie gaan hier niet in mee.

Het OM liet tijdens eerdere zittingen al doorschemeren vraagtekens te zetten bij de conclusie dat H. ontoerekeningsvatbaar is. In een uren durend requisitoir is dinsdag alles door de officieren van justitie op tafel gelegd.

Zo ziet het OM een bepaalde mate van bewust handelen bij H. Hij zou hebben getwijfeld of hij er wel mee door moest gaan en expres geen jeugdige slachtoffers hebben uitgekozen. Ook zette hij zijn telefoon uit voorafgaand aan de steekpartijen. Ook zei hij tegen een vriendin dat hij blij was dat hij nog een bepaalde mate van controle had in zijn gekte.

Daarbij zitten er tegenstrijdigheden in het verhaal van de 28-jarige verdachte én zou hij een voorgeschiedenis van liegen hebben. Zo veranderde hij de datum waarop hij voor het eerst stemmen zou horen en "wisten zijn ouders en behandelaars niets van zijn drugsgebruik", aldus het OM.

Op de computer van H. zijn zoekopdrachten gevonden over psychoses en mensen voor de gek houden. De man verklaart zelf dat hij dacht dat de wereld geregeerd werd door psychopaten en dat hij hier research naar deed.

OM denkt dat H. mogelijk wel controle had

H. zei ook dat hij bang was voor 'het systeem', zoals hij de psychopaten omschrijft. Daarom vinden de officieren van justitie het vreemd dat hij op andere momenten deze 'opdrachten', zoals stoppen met drugs, wel kon weigeren. Dat kan er volgens het OM op wijzen dat de man wel enige controle had over wat hij deed.

De deskundigen van het PBC hebben vorige week op de zitting uitgelegd dat iemand in een psychose nog wel handelingen kan uitvoeren die voor de buitenwereld als planmatig overkomen, maar dat zeker niet zijn. H. kon volgens hen de realiteit niet meer scheiden van zijn waanbeelden.

Bij de steekpartijen kwamen de 56-jarige Etsuko, de 63-jarige Diny en de 68-jarige Frans om het leven in Den Haag en in Heerlen. Ze zijn met veel geweld om het leven gebracht.

Zo ziet het leven in het Pieter Baan Centrum er vanbinnen uit
255
Zo ziet het leven in het Pieter Baan Centrum er vanbinnen uit

'Geen objectieve bronnen in onderzoek psychose'

De rode draad in het betoog van justitie was dat er geen objectieve bronnen waren die wijzen op een ernstige psychose bij H. gedurende de steekpartijen. H. zelf en zijn naasten "kunnen niet op hun blauwe ogen geloofd worden" en ook het onderzoek bij het PBC zou gemankeerd zijn.

Dat had volgens het OM onder meer te maken met het feit dat zijn ouders zich bemoeid hebben met het opgeven van referenten, ofwel de personen die het PBC spreekt om een beeld te krijgen van de voorgeschiedenis van de verdachte. H.'s moeder zou meerdere personen van deze lijst hebben gesproken voor het PBC dit deed. De behandelaars die H. zag in de maanden voor de steekpartijen, zijn daarbij niet bevraagd door het PBC, terwijl zij weinig tot geen signalen kregen van een psychose.

Het OM vindt het ook vreemd dat een psychiater, die eerder in het tv-programma Pauw sprak over H. en de zaak, de man op initiatief van de ouders bezocht voorafgaand aan de opname bij het PBC. De vraag die bij de officieren van justitie hangt is of de psychiater H. geïnstrueerd heeft. H. ontkent dit en zegt dat hij alleen zijn verhaal heeft gedaan bij de man.

OM vindt Thijs H. verminderd toerekeningsvatbaar

"Pas als kan worden uitgesloten dat geen enkel ander motief een rol kan hebben gespeeld, hoe klein ook, kan straffeloosheid volgen", aldus het OM. Daarbij wordt ook genoemd dat H. zijn mentale toestand zelf mogelijk in de hand heeft gewerkt door zijn drugs- en medicijngebruik. De officieren van justitie zien dat de psyche van H. wel een rol gespeeld heeft bij de feiten, maar vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar en niet ontoerekeningsvatbaar.

Gezien de ernst van de feiten en het gebruikte geweld, komt dit neer op een eis van 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Woensdag zal de advocaat van H., Serge Weening, reageren op het requisitoir.