Het alcoholgebruik onder scholieren is sinds 2017 gestabiliseerd. Ook het roken van sigaretten en joints neemt niet meer af, blijkt dinsdag uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD's en het RIVM.

In 2019 heeft 47 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken. In groep 7 en 8 van het basisonderwijs is dit 14 procent.

Ook de afname van rokende scholieren is gestabiliseerd. Sinds 1999 is het percentage jongeren dat ooit een sigaret op heeft gestoken gedaald van 54 procent naar 17 procent in de afgelopen twee jaar. Op het vmbo hebben twee keer zo veel scholieren gerookt (24 procent) als op het vwo (12 procent).

Het lachgasgebruik en de consumptie van alcoholvrije drank nam de afgelopen tijd juist toe. "Dit zijn middelen met een vaak onschuldiger imago, maar waarvan onvoldoende bekend is wat de effecten en risico's op korte en langere termijn zijn", schrijft het Trimbos-instituut.

"Gezondheidsprofessionals maken zich bijvoorbeeld zorgen dat het drinken van alcoholvrije dranken de stap naar het drinken van alcoholhoudende dranken wellicht kleiner maakt. "

Ongelukken onder invloed van lachgas: dit doet de partydrug met je
61
Ongelukken onder invloed van lachgas: dit doet de partydrug met je

Trimbos onderstreept preventiebeleid

Volgens het Trimbos-instituut onderstreept de gestagneerde daling van alcohol en tabak de noodzaak van preventiebeleid. "Dat kan bijvoorbeeld door intensivering van acties in het Nationaal Preventieakkoord en de regionale preventieakkoorden die nog worden afgesloten", aldus het Trimbos-instituut.

In december 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. De meer dan zeventig ondertekenaars van het akkoord richten zich op een rookvrije generatie in 2040 en minder ziekte door obesitas en willen daarnaast dat mensen zich meer bewust zijn van de gevaren van alcohol.

Overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding en roken zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte in Nederland, met 35.000 doden en 9 miljard euro aan zorguitgaven per jaar tot gevolg.