Nederlandse agenten hebben vorig jaar bij 14.507 incidenten geweld gebruikt, meldt de politie maandag. Dankzij een nieuwe wijze van registreren is duidelijk geworden dat bij deze incidenten in totaal 27.574 geweldsmiddelen zijn ingezet.

Alle eenheiden van de politie registreren sinds 1 januari 2019 op dezelfde manier alle gebruikte geweldsmiddelen. Voorheen werd alleen het zwaarste geweldsmiddel dat werd ingezet genoteerd.

"Dit stelt ons in staat beter te beoordelen hoe de geweldsinzet is gegaan, of het goed is gegaan en of we het een volgende keer opnieuw zo zouden doen", zegt portefeuillehouder geweld Frank Paauw. "Zo blijven wij leren van onze geweldsinzetten.

Uit de registraties van vorig jaar blijkt dat bij 59 procent van de gevallen fysiek geweld werd gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duwen en slaan. Met 11 procent staat op de tweede plek 'anders', waarmee wordt verwezen naar middelen die niet tot de standaarduitrusting behoren en het dreigen met geweld.

Daarna volgt met 8 procent het gebruik van vuurwapens, bijvoorbeeld door ermee te richten op een persoon of daadwerkelijk te schieten. De uitschuifbare wapenstok (6 procent) en pepperspray (5 procent) maken de top vijf compleet.

1.800 gevallen getoetst door speciale commissie

Sinds begin vorig jaar hebben alle elf politie-eenheden een Commissie Geweldsaanwending. Deze commissie beoordeelt het gebruikte geweld als een vuurwapen is ingezet om mee te richten of te schieten in het geval dat er meer dan licht letsel is ontstaan of als de hulpofficier van justitie het noodzakelijk acht.

De politie meldt dat in 2019 bijna 1.800 gevallen zijn getoetst. In 88 procent gevallen was volgens de commissie sprake van professioneel handelen. Bij de 159 situaties waar dat niet geval was, ging het vaak (82 procent) om tekortkomingen in het vakmanschap. Er moeten nog ruim vijftig dossiers worden beoordeeld.

Gebruik van geweldsmiddelen in 2019

 • Fysiek geweld: 16.328 (59 procent)
 • Middelen die niet tot de standaarduitrusting behoren en het dreigen met geweld: 2.912 (11 procent)
 • Vuurwapen: 2.225 (8 procent)
 • Uitschuifbare wapenstok: 1.728 (6 procent)
 • Pepperspray: 1.400 (5 procent)
 • Handboeien: 1.173 (4 procent)
 • Korte wapenstok: 739 (3 procent)
 • Diensthond: 357 (1 procent)
 • Lange wapenstok: 345 (1 procent)
 • Dienstvoertuig: 191 (1 procent)
 • Stroomstootwapen: 124 (0 procent)
 • Inzet beredenen: 29 (0 procent)
 • Onbekend: 12 (0 procent)
 • Elektrische wapenstok: 7 (0 procent)
 • CS-traangas: 4 (0 procent)