Het Nationaal Hitteplan is vanaf woensdagochtend van kracht in zeven provincies. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht alert te zijn op oververhitting.

Het besluit is genomen omdat de kans groot is dat zich in deze provincies de komende week een hittegolf voordoet. Dit betekent dat er vijf dagen achter elkaar temperaturen worden bereikt van 25 graden of meer. Van deze vijf dagen moet minimaal drie dagen de 30 graden worden aangetikt.

Het hitteplan is nu ingesteld voor provincies waar naar verwachting temperaturen rond en boven de 30 graden worden bereikt.

Bewoners in deze provincies krijgen het advies bewust meer te drinken en het huis koel te houden. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, baby's, mensen met overgewicht en mensen met een chronische ziekte.

Ook automobilisten moeten alert zijn en voorbereid op de hitte, bijvoorbeeld door de auto na te laten kijken en extra drinken mee te nemen.

NVWA gaat controles uitvoeren op aangepast veevervoer

Daarnaast gelden er tijdens het hitteplan speciale regels voor het vervoer van vee. Er mogen minder dieren per wagen worden vervoerd en er moet goede ventilatie voor de dieren worden geregeld. Bij temperaturen van meer dan 35 graden mogen dieren helemaal niet meer de weg op.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan de komende dagen actieve controles uitvoeren. Voor bosrijke gebieden geldt een waarschuwing om uit te kijken voor branden die door de warmte kunnen ontstaan.

Wanneer spreken we officieel van een hittegolf?
83
Wanneer spreken we officieel van een hittegolf?

Waar kun je vandaag veilig zwemmen?