De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vorig jaar 290 meldingen binnen van seksueel misbruik- of overschrijdend gedrag. In 99 gevallen van vermoedelijk seksueel misbruik werd contact opgenomen met de politie, bevestigt een woordvoerder van de IGJ aan NU.nl na berichtgeving door Skipr.

Beschuldigingen lopen uiteen van aanranding tot verkrachting van cliënten en patiënten. Het is niet duidelijk hoeveel meldingen en onderzoeken hebben geleid tot een rechtszaak.

Het merendeel van de signalen is afkomstig uit de gehandicapten- en jeugdzorg: beide sectoren rapporteerden ongeveer negentig incidenten. Ook vanuit de gemeentelijke gezondheidszorg (zestig) en ouderen- of thuiszorg (dertig) kwamen veel signalen binnen.

"Binnen de gehandicaptenzorg kunnen zeer kwetsbare cliënten niet altijd goed voor zichzelf opkomen", vertelt een woordvoerder van de IGJ aan Skipr. "Een relatie terwijl een cliënt afhankelijk is van zorgverleners, is überhaupt niet toegestaan, ook niet als de cliënt aandringt op seksuele handelingen."

Een woordvoerder van de IGJ vertelt in gesprek met NU.nl dat tuchtzaken, schorsingen en ontslagen na onderzoek tot de mogelijkheden behoren. Volgens de IGJ zijn de cijfers moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren: "Soms gaat het om meer meldingen, het andere jaar minder."