De gegevens van honderden Nederlandse adoptiekinderen zijn vernietigd, meldt Trouw zaterdag. Persoonskaarten werden vanaf 1970 op verzoek van de adoptieouders vervangen door exemplaren zonder informatie over de biologische ouders van het kind. Dit maakt het voor de kinderen moeilijker om hun biologische familie terug te vinden.

Persoonskaarten werden tot 1994 door de overheid bijgehouden, voordat deze gegevens werden opgenomen in de Basis Registratie Personen (BRP). Naast de personalia van de kaarthouder stond er ook informatie van de ouders op.

De Raad van State oordeelde in 1970 op verzoek van twee adoptieouders dat de persoonskaarten van adoptiekinderen vernietigd mochten worden, omdat zij het recht hadden op een nieuwe kaart zonder vermelding van hun biologische ouders.

De adoptieouders in kwestie waren bang dat hun jonge zoon in de toekomst last zou ondervinden van zijn adoptie, schrijft Trouw. Hun verzoek werd een jaar eerder door het ministerie van Binnenlandse Zaken afgewezen.

De Raad van State deed volgens Trouw de uitspraak nadat het echtpaar een concessie had gedaan. Op de persoonskaarten zouden de nieuwe gegevens staan, maar wel met de vermelding dat het kind geadopteerd was. Op deze manier zou alsnog duidelijk zijn dat het om een adoptiekind ging en kon het kind op latere leeftijd op zoek naar zijn biologische ouders.

Standaardformulieren rondgestuurd na vele verzoeken

Na de uitspraak vroegen honderden adoptieouders nieuwe persoonskaarten voor hun kinderen aan. Vanwege de vele verzoeken kwamen gemeenten en raden voor de kinderbescherming tot het besluit om standaardformulieren rond te sturen.

Trouw meldt dat in de daaropvolgende jaren op de persoonskaarten niet langer werd vermeld dat het kind geadopteerd is. Hoewel dit niet in overeenstemming was met de uitspraak van de Raad van State, was dit volgens de wet wel toegestaan, schrijft de krant.

Als gevolg hiervan raakten adoptiekinderen gegevens over hun biologische ouders kwijt. Die informatie staat nog wel op de geboorteakten, maar deze moeten wel opgevraagd worden in de gemeente waar het kind is geboren. Trouw wijst erop dat in de praktijk niet alle kinderen door hun adoptieouders op de hoogte zijn gesteld over de details van hun adoptie.