Meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen straks gebruik maken van een wapenstok, melden de Nederlandse BOA Bond en vakbond BOA ACP vrijdag op basis van afspraken, die gemaakt zijn met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Volgens de nieuwe regeling kunnen de boa's aanspraak maken op extra veiligheidsmiddelen als de minister, de burgemeester en de politie dit nodig achtten op basis van een risicoschatting.

De boa's zullen allereerst in aanmerking komen voor een korte wapenstok. Voor het extra uitrusten van boa's met pepperspray is nog meer onderzoek nodig, schrijven de vakbonden.

De boabonden vragen al langer om extra veiligheidsmiddelen. Tijdens de coronacrisis is die roep alleen maar luider geworden, omdat boa's zeggen dat ze meer onder druk staan nu ze ook meer handhavingstaken moeten verrichten, zoals het uitschrijven van coronaboetes. Hierom voerden boa's de laatste dagen en weken meermaals acties in verschillende steden.

De afgelopen periode was er meerdere malen sprake van agressie vanuit burgers jegens boa's. Zo vonden recent geweldsincidenten plaats in IJmuiden, Rotterdam, Amsterdam en Haarlemmermeer.

Volgens de vakbonden wordt op korte termijn een proef gestart met de wapenstok. Een klein aantal boa's, zoals sommige conducteurs en boswachters, mochten al een wapenstok bij zich dragen. Zij mogen over deze geweldsmiddelen blijven beschikken.