Het neerslagtekort blijft tot nu toe groter dan in het droogste jaar ooit gemeten. Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag in de droogtemonitor.

Vorige week bedroeg het neerslagtekort 120 millimeter en woensdag is dat opgelopen tot 130 millimeter. In het droogste jaar ooit, 1976, lag het neerslagtekort eind mei net boven de 100 millimeter.

Dat betekent echter nog niet dat 2020 het droogste jaar ooit wordt. In 1976 steeg het neerslagtekort nog flink door tot een hoogte van 361 millimeter. Het tekort wordt bijgehouden van de maanden april tot en met september.

De LCW verwacht dat het neerslagtekort in ieder geval de komende twee weken nog verder toeneemt. In die periode blijft neerslag van betekenis uit.

In de Alpen, waarvandaan de Rijn water naar Nederland voert, wordt de kans op neerslag vanaf 1 juni iets groter, terwijl de wateraanvoer door de Maas de komende week weer wat daalt.

2020 misschien droogste jaar ooit, en dit kunnen we eraan doen
311
2020 misschien droogste jaar ooit, en dit kunnen we eraan doen

'Droogval van hogere veengebieden onvermijdelijk'

De droogte zorgt met name in Oost- en Zuid-Nederland voor "lage tot zeer lage" grondwaterstanden. Lokaal zijn beken al drooggevallen.

De LCW schrijft dat "uitgebreide droogval" in hoger gelegen veengebieden "onvermijdelijk" lijkt.

In een groot deel van Oost- en Zuid-Nederland zijn verboden of beperkingen ingesteld om water te onttrekken uit oppervlaktewater. Waar gewassen niet beregend kunnen worden, vermindert volgens de LCW de gewasgroei. Met name in Zeeland, Limburg en op de hogere zandgronden is dat het geval.