Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de grootste stamcel- en gentherapiefaciliteit van Nederland bouwen. In NECSTGEN, zoals de faciliteit gaat heten, werken onderzoekers aan doorbraken op het gebied van regeneratieve geneeskunde.

NECSTGEN staat voor Netherlands Center for the Clinical advancement of Stemcell and Gene Therapies en wordt een van de grootste stamcel- en gentherapiefaciliteiten van Europa.

De faciliteit zal worden gebruikt voor onderzoek op het gebied naar regeneratieve geneeskunde. Dat is de geneeskunde die zieke cellen, weefsels en organen herstelt of vervangt.

Omdat er wereldwijd maar een beperkt aantal van dit soort faciliteiten is, lopen onderzoekers vaak vast wanneer zij hun bevindingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde van het laboratorium naar de kliniek willen brengen. NECSTGEN functioneert als centrum waar doorbraken getest kunnen worden, waarna ze toepasbaar voor patiënten worden gemaakt.

Huidige behandelingen intensief en duur

"Iedereen in Nederland kan baat hebben bij ontwikkelingen in regeneratieve geneeskunde", zegt Ton Rabelink, hoogleraar interne geneeskunde van het LUMC: "Op dit moment is het zo dat patiënten met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierfalen of diabetes jarenlang behandeld worden. Dat is intensief voor de patiënt en kostbaar voor de maatschappij."

Door regeneratieve geneeskunde worden patiënten genezen met behulp van hun eigen cellen, gentherapie of weefselmanipulatie.

NECSTGEN wordt een publiek-private samenwerking. Onderzoekers uit heel Europa kunnen in Leiden terecht om mee te werken aan doorbraken en onderzoeken.