Het huidige neerslagtekort is inmiddels groter dan het tekort in mei 1976, het droogste jaar dat ooit is gemeten. Dat staat in de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) woensdag heeft uitgebracht. Het huidige neerslagtekort bedraagt 120 millimeter.

Dit betekent echter nog niet dat 2020 het droogste jaar ooit wordt. Het neerslagtekort wordt van april tot en met september bijgehouden en kan dus nog kleiner of groter worden.

In 1976 liep het neerslagtekort op tot 361 millimeter. Daar zit het huidige tekort dus nog ver onder, maar halverwege mei was het neerslagtekort in 1976 dus kleiner dan het huidige tekort.

De LCW verwacht dat het neerslagtekort in ieder geval de komende twee weken blijft toenemen. Vrijdag en zaterdag zouden in Nederland wat regenbuien kunnen vallen, maar die neerslag blijft beperkt tot enkele millimeters.

In Duitsland en Zwitserland - het stroomgebied van de Rijn - kan zaterdag 10 tot 25 millimeter regen vallen, wat op termijn invloed heeft op de aanvoer van rivierwater in Nederland. Daarna volgt weer droog weer in de stroomgebieden van de Rijn en ook de Maas.

Lokaal beken drooggevallen door droogte

Het neerslagtekort leidt vooral op de hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland tot zeer lage grondwaterstanden. Lokaal zijn beken drooggevallen.

Op meerdere plekken zijn in het zuiden en oosten beregeningsverboden ingesteld en dat is volgens de LCW eerder dan gebruikelijk.

Sommige waterschappen in het westen van het land inspecteren kades op eventuele scheuren die kunnen ontstaan door de droogte.