Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger dan jongeren in veel andere Europese landen, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Europese afdeling van gezondheidsorganisatie WHO.

Voor het Health Behaviour in School-aged Children-onderzoek (HBSC) van de WHO is gekeken naar de mentale gezondheid van 227.000 schoolkinderen uit 45 landen, waaronder Europese landen en Canada. Alle onderzochte jongeren waren tussen de elf en vijftien jaar oud.

Over het algemeen nam de mentale gezondheid van schoolkinderen tussen 2014 en 2018 af, blijkt uit het onderzoek. In Nederland verbeterde die juist. Buiten Nederland nam het welzijn van tieners alleen in Kroatië en Spanje toe.

De goede mentale gezondheid van Nederlandse jongeren kan volgens het onderzoek verklaard worden door onder meer het goede contact dat zij over het algemeen met hun ouders hebben. 90 procent van de ondervraagden zegt goed met zijn of haar moeder te kunnen praten over zorgen. In andere landen is dat gemiddeld 80 procent. Bij vaders geldt dat in Nederland voor 81 procent en in andere landen voor 65 procent van de jongeren.

Weinig sociale media, wel slaapproblemen en alcohol

Daarnaast worden Nederlandse schoolkinderen relatief weinig gepest (6 procent) en zeggen ze weinig gebruik te maken van sociale media. Slechts 2 tot 4 procent van de Nederlandse schoolkinderen zegt zo vaak op sociale media te kijken dat het problemen oplevert. In geen enkel land ligt dit percentage lager.

Wel ervaart ongeveer een kwart van de Nederlandse jongeren minstens één keer in de week slaapproblemen. Ook neemt de schooldruk in Nederland toe en drinken veel jongeren over het algemeen al alcohol. Van de vijftienjarigen is tussen de 18 en 19 procent minstens twee keer dronken geweest.

Het HBSC-onderzoek wordt om de vier jaar gepubliceerd.