De alcoholenkelband wordt na meerdere testfases landelijk ingevoerd, meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag. De band is bedoeld voor mensen die een alcoholverbod opgelegd hebben gekregen bij een veroordeling.

Nu moeten mensen met een alcoholverbod zich nog twee keer per week melden bij de reclassering voor een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Het gaat hierbij altijd om een momentopname, waardoor het alcoholverbod tussen de controles door overtreden kan worden.

De zogeheten Alcoholmeter meet 24 uur per dag het alcoholgebruik via zweet. Deze resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar de reclassering.

De proef met de band startte in 2017 en daaruit is volgens minister Grapperhaus gebleken dat het een betrouwbaar controlemiddel is. "Veel geweldsdelicten worden onder invloed van drank gepleegd, zoals geweld bij het uitgaan, voetbal of in huiselijke sfeer. De Alcoholmeter is een effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Daarom wil ik dat de enkelband landelijk ingezet kan worden."

Uit proef is gebleken dat band positieve invloed heeft op dragers

Deelname aan de proeven met de alcoholenkelband was afgelopen jaren vrijwillig. Uit de resultaten is gebleken dat de dragers in het algemeen positief zijn over de band. Zo'n drie kwart zegt dat de Alcoholmeter bewustwording heeft gecreëerd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat op ruim 90 procent van alle dagen dat een band werd gedragen er geen alcohol in bloed is gemeten.

Ook heeft het dragen van een band een positieve invloed op het delictgedrag. 10 procent van de dragers kwam voor in politieregistraties, bij de controlegroep die alleen urinecontrole onderging lag dit percentage vijf keer zo hoog.

De alcoholmeter wordt nog vastgelegd in de wet. Daarna zal de band bij een veroordeling kunnen worden opgelegd.