Twee agenten die gestraft zijn voor mishandeling van een arrestant van Marokkaanse komaf in Den Haag hebben strafvermindering gekregen. Ook vertrekt de klokkenluider die de misstanden aankaartte, meldt NRC.

Het strafontslag van een van de twee agenten wordt ingetrokken. De andere agent krijgt aanzienlijke strafvermindering. Beiden werkten ten tijden van het incident op het Haagse politiebureau Hoefkade.

De twee agenten werden gestraft omdat ze betrokken waren bij de mishandeling van een arrestant van Marokkaanse komaf. Agenten mishandelden de man met onder meer een wapenstok. Daarna werden in een appgroep beelden gedeeld van de arrestant in de gangen van een cellencomplex, waarop te zien is dat hij amper nog kon lopen.

Ook vertrekt Fatima Aboulouafa bij de politie. Zij zegt volgens NRC dat "de organisatie kritische mensen niet respecteert". De Leidse teamchef en voormalig agent op de Hoefkade kaartte samen met andere klokkenluiders de misstanden bij bureau Hoefkade aan. Aboulouafa verklaarde dat de agenten die bij het incident betrokken waren zichzelf 'Marokkanenverdelgers' noemden.

Gestrafte agenten maakten bezwaar tegen behandeling

Een intern onderzoek concludeerde uiteindelijk dat er geen sprake was van discriminatie. Na het onderzoek werden wel vier agenten disciplinair gestraft voor "buitenproportioneel geweld bij een aanhouding", zes kregen een waarschuwing. De zwaarste straffen betroffen een stafontslag en een verlaging in rang.

De twee zwaarst gestrafte agenten krijgen nu een lichtere straf, nadat ze bezwaar aantekenden voor hun behandeling tijdens het onderzoek. Volgens hen werd het vertrouwensbeginsel geschaad, omdat ze voordat het onderzoek afgerond was al overgeplaatst waren naar het politieteam in Gouda, waar ze extra taken kregen. Het strafontslag wordt omgezet naar een vermindering in rang en schaal. De verlaging in rang wordt een voorwaardelijke straf.

Paul Musscher, de hoogste politiebaas in Den Haag, besloot na advies van de landsadvocaat en politiejuristen deze week de straffen te verminderen. De politie zegt tegen NRC de gang van zaken rondom de overplaatsing te betreuren. Tussen leidinggevenden zouden hier geen duidelijke afspraken over gemaakt zijn.

Klokkenluider was weggestuurd na discussies

Aboulouafa was sinds eind 2019 in gesprek met haar leidinggevenden over een mogelijk nieuwe plek binnen de politie. Er wordt nog onderhandeld over een vertrekregeling. De agent werd nadat ze aan de bel trok bij de Hoefkade gepromoveerd tot teamchef in Leiden. Daar werd ze uiteindelijk weggestuurd omdat ze "niet in verbinding" zou staan met de politie.

Een aantal andere teamchefs wilde niet meer met haar samenwerken, onder meer nadat er felle discussies ontstonden over haar openhartige gebruik van sociale media. Op Instagram sprak Aboulouafa onder meer over machtsmisbruik en discriminatie binnen de politie.

Tegen NU.nl zei Aboulouafa in december nog graag bij de politie te willen werken. De teamchef van Marokkaans-Nederlandse komaf werkte al 25 jaar bij de politie. Ze was donderdag nu niet bereikbaar voor een reactie.

Twee andere klokkenluiders aangehouden

In december werden twee andere klokkenluiders gearresteerd op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie aan NRC. De 37-jarige vrouwelijke agent en 46-jarige mannelijke collega hangt ontslag boven het hoofd.

Een van hen had de krant laten weten dat haar nieuwe teamchef haar seksueel had belaagd. De 37-jarige vrouw was toen net naar Haarlemmermeer overgeplaatst, nadat ze aan de bel had getrokken over machtsmisbruik bij de Hoefkade.