Vorig jaar zijn 150 politiemedewerkers ontslagen vanwege plichtsverzuim, zo meldt de politie donderdag. Dat waren er meer dan in 2018 en 2017, toen het nog om 119 en 121 politiemensen ging.

In totaal werden vorig jaar 309 disciplinaire maatregelen opgelegd. Dit varieerde van een officiële berisping tot de inhouding van loon of verlofuren. De zwaarste maatregel is ontslag. Vorig jaar ging het in 9 van de 150 gevallen om ontslag op eigen verzoek.

68 van de medewerkers die een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, zijn bestraft vanwege lekken, misbruik van informatie of achterhouding hiervan. In 2018 werden nog 71 politiemensen hierop betrapt. In 2017 ging het om vijftig medewerkers.

"Politiemedewerkers hebben dagelijks toegang tot waardevolle inlichtingen. Dat is uitermate handig voor hun werk, maar er schuilt ook gevaar in die bijzondere positie. Het werken met gevoelige gegevens kan zo vanzelfsprekend worden dat de waarde ervan wordt onderschat", zo stelt sectorhoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten Lonneke Soudant.

Ze benadrukt dat aan de lekken veelal een gebrek aan oplettendheid ten grondslag lag. "Slechts in een klein aantal gevallen werden gegevens doorgegeven aan criminelen."