De natuursubsidie die koning Willem-Alexander ontvangt voor Kroondomein Het Loo is onrechtmatig verleend, zeggen drie juristen donderdagavond in het onderzoeksprogramma Zembla, dat de subsidiebeschikking in handen heeft.

Uit de beschikking blijkt dat de overheid de koning vrijstelt van belangrijke subsidievoorwaarden. Daarvoor wordt geen onderbouwing gegeven. Volgens experts is dit in strijd met de wet, melden zij in Zembla.

De koning mag door de vrijstelling een gebied van 7.200 hectare drie maanden per jaar sluiten voor het publiek. Dat komt neer op ongeveer drie kwart van het hele natuurgebied. Andere subsidieontvangers moeten het terrein minstens 358 dagen per jaar voor het publiek openstellen. Ook mogen zij maar 1 hectare aanhouden voor privégebruik.

Het natuurgebied op de Veluwe wordt beheerd door de koning, maar behoort tot het eigendom van de Staat. Tussen 2016 en 2021 verstrekt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in totaal 4,7 miljoen euro natuursubsidie aan de koning.

Hoogleraar publiekrecht Peter Nicolai is namens stichting De Faunabescherming een bezwaarprocedure gestart om de subsidie aan te vechten. "Het kan natuurlijk niet dat er een ongelijke behandeling is, een bevoordeling van één iemand", aldus Nicolai tegen Zembla.

'Sluiting essentieel voor houtproductie, hoefdieren en recreatiemogelijkheden'

Tegenover het onderzoeksprogramma wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geen nadere toelichting geven. "Het betreft een bestendiging van een lijn die al decennia wordt ingezet", aldus het ministerie.

De Rijksvoorlichtingsdienst verwijst in een reactie naar de Kamerbrief die minister Carola Schouten van LNV en premier Mark Rutte in 2018 schreven. Daarin werd gesteld dat de sluiting van het terrein essentieel is "voor de balans tussen houtproductie, de aanwezigheid van grote hoefdieren en de recreatiemogelijkheden".