Het aantal incidenten in asielzoekerscentra (azc's) is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld, meldt NRC dinsdagavond op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vijf jaar geleden werden ruim achtduizend incidenten, waaronder schelden, vechten, hongerstakingen en brandstichtingen, gemeld. In 2019 steeg dit aantal naar meer dan zeventienduizend. Vooral het aantal meldingen over overtreding van de huisregels, zoals het rookverbod op kamers, en verbaal geweld is flink gestegen.

Opvallend is dat het aantal asielzoekers in Nederlandse azc's ten opzichte van vijf jaar geleden is afgenomen. De toename van het aantal incidenten is volgens NRC te verklaren door de verschuiving van asielzoekers met veel kans op asiel naar hen die minder kans hebben op asiel. De laatste groep is oververtegenwoordigd in de incidentencijfers.

Het personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zou daarnaast sneller melding maken van overlast, aldus de krant.

Overlastgevende asielzoekers worden verspreid over azc's

Asielzoekers die overlast veroorzaken, worden als "tussenoplossing" uit elkaar gehaald en in verschillende azc's geplaatst, schrijft het ministerie in een reactie aan NRC. Een "betere beheersbaarheid van deze groep" en "versoberde opvang" moeten voor een afname van de overlast zorgen.

Bij ernstige overlast kunnen asielzoekers worden overgeplaatst naar de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen. Daar geldt een strenger regime en mogen asielzoekers het terrein niet verlaten.