De grondwaterstanden in veel Nederlandse gebieden zijn door het gebrek aan neerslag de afgelopen tijd gedaald. Met name in het oosten en zuiden van het land is de grondwaterstand daarom zeer laag, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in een donderdag verschenen rapport.

Sinds maart zijn de grondwaterstanden in veel gebieden door het gebrek aan neerslag gedaald. In laaggelegen gebieden zijn de grondwaterstanden door neerslag begin mei weer iets gestegen. In hoger gelegen gebieden was dit niet het geval.

De standen variëren per regio van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Zeer lage grondwaterstanden komen met name voor in de hoger gelegen zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland.

Vanaf eind april viel in heel Nederland beduidend meer regen dan de weken ervoor. De komende twee weken zijn naar verwachting tamelijk droog. In het zuiden van Nederland zal de kans op neerslag groter zijn.

De huidige droogte heeft geen invloed op de drinkwatervoorziening. Er zijn geen knelpunten in de bronnen (grond- en oppervlaktewater) voor de bereiding van drinkwater. Het IJsselmeer is op peil en de waterpeilen in de duinen en plassen zijn op orde.

De Rijn en de Maas zullen naar verwachting voldoende water aanvoeren om aan de actuele vraag naar water te kunnen voldoen. Wel is de afvoer van beide rivieren beperkter dan normaal in deze tijd van het jaar.