De omstreden VMBO Maastricht, die bijna twee jaar geleden negatief in het nieuws kwam vanwege wanbeleid rond de school- en eindexamens, heeft sindsdien verbeteringen aangebracht. De Inspectie van het Onderwijs blijft desondanks een oogje in het zeil houden, schrijft onderwijsminister Arie Slob dinsdag in een Kamerbrief.

Medio 2018 werd duidelijk dat de schoolleiding en docenten van de onderwijsinstelling zich niet aan de regels voor school- en eindexamens hadden gehouden. Regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit en het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting werden niet nageleefd.

Zo ontbraken er duizenden onderdelen op schoolexamens en konden leerlingen niet in beroep gaan tegen diverse beslissingen van hun school. Uiteindelijk werden afgenomen eindexamens van 353 leerlingen ongeldig verklaard, werden de leerlingen met 1.000 euro gecompenseerd en is de bestuursvoorzitter opgestapt.

Het gros van de gedupeerde leerlingen wist bij een tweede poging alsnog een diploma in de wacht te slepen, dertig van hen zakten uiteindelijk.

Onderwijs bij vijf scholen wordt nu als 'voldoende' beschouwd

Slob schrijft dat vijf van de acht scholen die twee jaar geleden een onvoldoende kregen nu een voldoende hebben gehaald. De VMBO Maastricht scoorde eerst zeer zwak en heeft nu een voldoende voor alle onderzochte onderdelen met uitzondering van het didactisch handelen.

De inspectie blijft intensief toezicht op de scholen houden tot die het onderwijs naar een acceptabel niveau hebben getild. Slob klinkt in de Kamerbrief lovend over de reeds getroffen maatregelen. "Er is een grote inspanning geleverd en op korte termijn zijn grote verbeteringen doorgevoerd."