De raad voor de rechtspraak heeft vrijdag laten weten het aantal rechtszaken dat doorgang kan vinden uit te gaan breiden. Gerechtshoven zullen nog steeds beperkt toegankelijk blijven.

Volg dit verhaal Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

De raad voor de rechtspraak zegt zich te houden aan de verlenging van de maatregelen door het Kabinet. Wel zullen er meer zaken doorgang kunnen vinden dankzij uitbreiding van telefonische (beeld-) verbinding.

De Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) riep juist op om rechtbanken en gerechtshoven langzaam weer wat meer open te gooien. Dit heeft alles te maken met de druk die er ontstaat op de rechtspraak door het niet doorgaan van strafzaken.

Op 15 maart vroegen ze juist om alle rechtbanken en gerechtshoven te sluiten, "maar dat had alles te maken met de situatie destijds", aldus Jeroen Soeteman, voorzitter van de NVSA in een reactie tegen NU.nl.

'We weten nu meer over hoe we besmetting kunnen voorkomen'

"Er werd toen opgeroepen om thuis te werken, maar vanuit de rechtspraak of het Openbaar Ministerie (OM) kregen we niks te horen", vervolgt Soeteman. "Toen hebben we voor ieders veiligheid opgeroepen om de rechtbanken te sluiten, maar nu weten we meer over hoe we besmetting kunnen voorkomen en zien we ook dat mensen zich aan de 1,5 meter afstand houden."

Soeteman benadrukt dat de NVSA er niet voor pleit om de deuren voor iedereen weer open te gooien, maar nu ook zaken te laten doorgaan, waar niet veel mensen bij aanwezig hoeven te zijn. "Met in achtneming van alle veiligheidsmaatregelen en alleen als die dat toestaan", verduidelijkt Soeteman. Net als dat niemand gedwongen moet worden aanwezig te zijn als diegene dat niet wil.

Procespartijen bij hoge uitzondering toegelaten

De raad voor de rechtspraak laat echter weten dat gerechtsgebouwen in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk blijven.

Procespartijen worden uitsluitend toegelaten als er bij hoge uitzondering toch een fysieke zitting plaatsvindt. Publiek is nog niet welkom en er mogen maximaal drie journalisten aanwezig zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.