Henk van Essen volgt per 1 mei Erik Akerboom op als korpschef van de politie. Zijn benoeming is vrijdag door de ministerraad goedgekeurd.

De 59-jarige Van Essen is al sinds 2013 lid van de korpsleiding en sinds 2016 was hij plaatsvervangend korpschef. Akerboom vertrekt vanaf 1 april bij de politie en wordt vanaf 1 mei het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst AIVD.

In een eerste reactie zegt Van Essen dat hij wil "verder bouwen aan een korps waarin de menselijke maat en professionaliteit centraal staan". Hij benadrukt dat agenten zich binnen het korps veilig moeten kunnen voelen "om te zijn wie ze zijn".

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt Van Essen een "kundige, zeer ervaren politieleidinggevende", waarvoor veel draagvlak is.

"Met hem kunnen we door blijven bouwen aan belangrijke veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en de opgave die voor ons ligt. Zoals de vervanging van vele ervaren politiemensen die de komende jaren gaan uitstromen en het aanpakken van ondermijnende en digitale criminaliteit."

Van Essen was eerder chef in Den Haag

Voordat Van Essen deel van de korpsleiding ging uitmaken, was hij onder meer chef van de toenmalige politieregio Haaglanden.

Akerboom maakte eind januari bekend dat hij Dick Schoof zal opvolgen als directeur-generaal van de AIVD. In het verleden was hij ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).