Nederland moet maatregelen nemen om te voorkomen dat Vietnamese kinderen uit de beschermde opvang in Nederland verdwijnen en slachtoffer worden van mensenhandel, schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Op dit moment verdwijnt 97 procent van de kinderen die worden opgenomen.

"De vermoedens dat een groot deel van deze kinderen in handen komen van mensenhandelaren of mensensmokkelaars is hiermee bevestigd", aldus Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar.

Hij baseert zich op een recent gepubliceerd onderzoek van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) en de Analyseproeftuin Migratieketen (APM).

Radioprogramma Argos en dagblad NRC berichtten vorig jaar maart dat ten minste zestig Vietnamese kinderen tussen 2013 en 2017 uit de beschermde opvang waren verdwenen. Zij waren daar geplaatst omdat zij het risico liepen om slachtoffer te worden van mensensmokkel of mensenhandel.

EMM en APM concluderen dat daar de laatste twee jaar nog zeker twintig Vietnamese kinderen bij zijn gekomen. In totaal zouden 1.750 kinderen verdwenen zijn. De kinderen komen hier omdat Nederland een overstappunt is en ze veelal alleen reizen. Het gaat ook om kinderen die in een vrachtwagen of ferry zijn geklommen en in Nederland tijdens controles ontdekt zijn.

Het gros van de kinderen zou in het Verenigd Koninkrijk terechtkomen. Dat komt doordat er al gevestigde smokkelroutes zijn vanwege het idee dat er "gemakkelijk geld verdiend kan worden". Doordat er in het Verenigd Koninkrijk geen identificatieplicht geldt, is het bovendien makkelijker om daar illegaal te verblijven en werken dan elders in Europa.

Opvang is besloten, maar niet gesloten

De Vietnamezen identificeerden zichzelf als minderjarig, maar een deel is dat waarschijnlijk niet. "In zeventien gevallen is expliciet twijfel aan de opgegeven leeftijd vastgelegd, maar de negen gestarte leeftijdsonderzoeken hebben geen duidelijkheid geboden", aldus het rapport. Onderzoeken zijn in sommige gevallen niet afgemaakt, omdat de kinderen al verdwenen waren.

Het rapport omschrijft dat hun opvang besloten, maar niet gesloten is. "Het is niet mogelijk de minderjarigen vast te houden. Degenen die asiel aanvragen, wachten de procedure zelden af. De meesten zijn binnen twee weken al weer verdwenen." Een klein deel wordt teruggevonden, maar verdwijnt vervolgens opnieuw.

Bolhaar roept op tot nieuwe maatregelen. "Ik vind het onbegrijpelijk dat dit nog niet is gebeurd. De Nederlandse Staat is ook verantwoordelijk voor deze kinderen." Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) laat in een reactie weten dat het onderwerp nationaal en internationaal op de agenda staat.