Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft maandag met onder andere de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een akkoord bereikt over de bezoekersregeling in zorginstellingen. Gehandicapten in een zorginstelling mogen alleen bezoek ontvangen als dit bezoek van essentieel belang is voor de cliënt.

De richtlijnen die voor de gehandicaptenzorg gelden, worden ook gevolgd door de ggz en jeugdhulpinstellingen.

Het ministerie en de VGN vergaderden ook met verschillende belangenorganisaties voor cliënten, zoals KansPlus en Ieder(in). De betrokken partijen zijn geadviseerd door het RIVM, aldus VGN in het persbericht.

De VGN meldt in een persbericht dat ondanks het akkoord, het beleid toch enigszins per locatie kan verschillen. Wel geldt overal een zogenoemd "nee-tenzijbeleid."

Met dat beleid wordt bedoeld dat iemand in een zorginstelling geen bezoek mag ontvangen, tenzij het contact met de persoon in kwestie van "essentieel belang" is voor de cliënt. De VGN zegt dat gezondheid voorop staat. "En wij dragen allemaal bij aan het voorkomen van de verspreiding van het virus," aldus de vereniging.

Bezoek kan essentieel zijn voor psychische gezondheid

Het bezoek van een cliënt kan bijvoorbeeld dermate van belang zijn als deze persoon actief betrokken is bij het verlenen van dagelijkse zorg. Ook kan het bezoek essentieel zijn voor de psychische gezondheid van een cliënt.

Volgens de VGN kan een zorginstelling dan besluiten om deze persoon als zorgmedewerker te benaderen. De enige voorwaarde hiervoor is dat de persoon in kwestie geen gezondheidsklachten die passen bij het coronavirus mag hebben.

Als het bezoek van een bepaalde persoon dan uiteindelijk wordt toegestaan, mag deze maximaal een uur bij de cliënt blijven. De cliënt mag maximaal één persoon per dag als bezoek ontvangen.