De centrale examens in het vmbo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in mei gaan niet door vanwege het coronavirus, laat het ministerie van Onderwijs dinsdag weten. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen.

"In deze tijd van crisis is het niet meer mogelijk om ook nog de centrale examens te maken, maar we borgen de waarde van de diploma's door de schoolexamens af te ronden", zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een toelichting op het besluit.

De centrale examens zouden tussen 7 en 23 mei afgenomen worden. Maar nadat het kabinet de coronamaatregelen maandag had aangescherpt, ontstond er onrust bij docenten en schoolbesturen.

Tot 1 juni moeten drie of meer personen die geen gezin vormen in openbare ruimten minstens 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

Slob roept scholen op om in lijn met de verscherpte coronamaatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand af te nemen. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om deze examens af te ronden.

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en opdrachten voor de bovenbouw die meetellen voor het eindcijfer. De meeste schoolexamens zijn al afgerond, de laatste ronde zou net beginnen.

Leerlingen krijgen een volwaardig diploma

Informatie over de nieuwe slaag-zakregeling, herkansingen en de mogelijkheid van beroep volgt nog. Slob verzekert dat de leerlingen die slagen een volwaardig diploma krijgen waarmee zij een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma's zijn ook internationaal geldig.

"We vragen momenteel veel van leraren en leerlingen, zij willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid", zei Slob.

"Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis", aldus de bewindsman.

Werkgevers en werknemers voerden de druk al op

Maandagavond voerden de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, en enkele onderwijsbonden de druk op om de eindexamens te schrappen.

Vanwege de aanscherping van de regels waren de sociale partners bezorgd over gezondheidsrisico's voor de leerlingen en het onderwijspersoneel als de examens toch zouden doorgaan.

Voorzitter Eugenie Stolk van onderwijsbond AOb noemt het besluit van Slob daarom "onvermijdelijk" en "verstandig". "Onder deze omstandigheden een eindexamen voorbereiden, is niet niks", aldus Stolk.

Ook de VO-raad is tevreden over het besluit. Er is nu meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De organisatie roept scholen op hier gebruik van te maken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.