Daniël Buter, de negentienjarige man uit Amsterdam die dreigde te worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, heeft een verblijfsvergunning gekregen. Dat laten Buter en zijn advocaat vrijdag weten aan Het Parool.

Door een opeenstapeling van fouten had Buter geen Nederlandse identiteit. Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde, verviel ook die van hem.

Zijn gebrek aan een Nederlandse identiteit werd een probleem toen hij zich wilde inschrijven voor een studie. Begin november kwam de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hem ophalen, waarna hij in vreemdelingendetentie werd geplaatst.

Dit leidde tot veel commotie in Nederland. Onder meer de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema pleitte voor zijn vrijheid.

Mogelijk zou Buter worden uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, omdat zijn ouders daar zijn geboren. Zij wonen daar echter niet meer en de rest van zijn familie woont in Nederland.

Buter mocht nieuwe aanvraag doen

Uiteindelijk mocht Buter opnieuw aanvraag doen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), omdat eerdere aanvragen op verkeerde invloeden waren ingediend en leges niet betaald waren. Dit proces wachtte hij af bij zijn oma, bij wie hij als kind is achtergelaten door zijn ouders.

"Er zijn eerdere aanvragen gedaan die voor veel onduidelijkheid hebben gezorgd. Er is informatie aan de IND verstrekt die niet klopte. Het kostte veel moeite om dat allemaal duidelijk te krijgen", zegt zijn advocaat tegen Het Parool.

De verblijfsvergunning is verleend voor de duur van vijf jaar. Hierna kan Buter definitief de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Hiervoor moet hij wel kunnen aantonen dat hij een inkomen heeft, is ingeburgerd en geen strafblad heeft.