De griepepidemie, waarvan begin maart was gezegd dat die voorbij was, lijkt weer te zijn teruggekeerd. Vorige week bezochten 115 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, wat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) boven de grens van een epidemie valt.

Janneke Hendriksen, huisarts en onderzoeker bij het Nivel, vertelde eerder dat het griepseizoen in vergelijking met de afgelopen jaren juist mild verloopt. Dat de epidemie na twee weken weer de kop opduikt valt volgens het RIVM deels te verklaren door de onrust die is ontstaan vanwege het coronavirus. Daardoor zouden meer mensen dan normaal zich met griepachtige klachten melden bij de huisarts.

De grootste stijging van griepachtige klachten vond afgelopen week plaats in de groep 65-plussers in de noordelijke provincies.

Bij 16 procent van de patiënten met acute luchtweginfectie werd een influenzavirus aangetroffen, het virus dat een 'gewone' griep veroorzaakt. Bij 8 procent van de luchtwegpatiënten werd het coronavirus aangetroffen. Het merendeel van hen was ook afkomstig uit een gebied waar het coronavirus heerst.

Door het hele land registreren in totaal veertig huisartsen hoeveel mensen zich melden met griepachtige klachten. De meest voorkomende griepverschijnselen zijn koorts, hoofdpijn en keelpijn.