Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan samen met zeven Europese partners onderzoeken hoe ze antivirale therapie kunnen ontwikkelen om coronavirussen te bestrijden.

Dit doen ze binnen het SCORE-project (Swift Coronavirus Therapeutic Response) dat is geselecteerd voor Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa.

Het werk is alvast gestart terwijl de laatste formaliteiten worden afgehandeld. Onderzoekers gaan op zoek naar antivirale geneesmiddelen die op de korte of middellange termijn kunnen worden ingezet om patiënten te behandelen en de verspreiding van coronavirussen te beperken.

Het LUMC werkt hiervoor samen met de universiteiten van Aix-en-Provence/Marseille, Leuven, Utrecht, Bern en Lübeck, het Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung en Janssen Pharmaceutica.

In de komende zes tot negen maanden moeten combinatiebehandelingen worden ontwikkeld voor patiënten die zijn geïnfecteerd met het coronavirus.

Om dit te realiseren, gaan de onderzoekers aan de slag met de beste antivirale opties die op dit moment al voorhanden zijn. Ze bekijken of die op korte termijn verder ontwikkeld kunnen worden en zodoende klinisch toegepast kunnen worden.

Wetenschappers onderzoeken werking van virusremmers

De onderzoekers willen binnen het project ook bestuderen hoe bepaalde geneesmiddelen de vermenigvuldiging van het virus blokkeren en hoe het virus daar mogelijk weer aan kan ontsnappen.

Deze informatie is cruciaal om virusremmers te kunnen verbeteren. Het onderzoek levert ook zogenoemd 'moleculair gereedschap' en infectiemodellen op. Daarmee kan de ontwikkeling van antivirale middelen versneld worden.

Deze materialen en modellen worden wereldwijd ter beschikking gesteld aan belanghebbende onderzoekers van universiteiten en bedrijven.

Kennis wordt ook gebruikt voor bestrijding toekomstige uitbraken

De nieuwe behandelopties en de ontwikkeling van betere geneesmiddelen kunnen helpen om de verspreiding van het huidige coronavirus op korte termijn te beperken.

De onderzoekers willen daarnaast meer kennis over coronavirussen opdoen, zodat we beter voorbereid zullen zijn op toekomstige uitbraken van andere coronavirussen.

Een belangrijk doel voor de middellange termijn is om remmers te ontwikkelen die meer aanverwante coronavirussen en mogelijk zelfs de volledige virusfamilie kunnen remmen.

Naast dit project is het LUMC ook betrokken bij een ander project. Hierbij wordt een potentieel COVID-19-vaccin in het laboratorium en de kliniek onderzocht op effectiviteit en veiligheid.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.