De Nashvilleverklaring, waarmee honderden orthodoxe protestanten uit Nederland zich uitspraken voor traditionele opvattingen van geslacht en seksuele voorkeur, is niet strafbaar meldt het Openbaar Ministerie donderdag. Het OM zal daarom niet overgaan tot vervolging.

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde begin vorig jaar onder de titel Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit een Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring.

Van "doorslaggevend belang" om niet tot vervolging over te gaan, was dat de Nashvilleverklaring is opgesteld uit geloofsovertuiging. "In een democratische rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen of verontrusten", aldus Justitie.

Desondanks betekent dit volgens het OM niet dat uitlatingen die gedaan zijn uit geloofsovertuiging nooit strafbaar kunnen zijn. In het geval van de Nashvilleverklaring vindt het OM echter dat de uitlatingen juridisch gezien binnen het toelaatbare vallen.

SGP-leider Van der Staaij ondertekende verklaring ook

In de Nashvilleverklaring stond onder meer te lezen dat "goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen". Ook werd gesuggereerd dat daarvoor "genezing mogelijk is". "Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen", zo was te lezen.

Ruim tweehonderd mensen ondertekenden de verklaring destijds. Onder hen waren (oud-)predikanten van verschillende protestantse kerkstromingen, van wie een flinke meerderheid verbonden was aan gereformeerde of hervormde kerkgenootschappen of gemeenten. Ook SGP-leider Kees van der Staaij ondertekende de verklaring.

Op het statement kwam veel maatschappelijke kritiek. Ook leidde het tot meldingen bij antidiscriminatiebureaus en politie. Ook deden meerdere mensen aangifte tegen zowel de inhoud van de verklaring als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.