In 2019 dronk 41 procent van alle volwassenen Nederlanders gemiddeld niet meer dan één glas alcohol per dag of zelfs helemaal geen alcohol, blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een stijging ten opzichte van vijf jaar geleden.

11 procent van alle volwassen Nederlanders liet weten in 2019 helemaal geen alcohol te hebben gedronken.

Hooguit één glas alcohol per dag drinken valt onder de richtlijn van de Gezondheidsraad. Volgens het CBS houden steeds meer volwassenen zich aan die richtlijn: in 2014 dronk ruim 37 procent van de volwassenen geen alcohol of maximaal één glas per dag, in 2019 is dat percentage dus gestegen naar 41 procent.

Mannen drinken gemiddeld meer dan vrouwen. In 2019 dronk 53 procent van de vrouwen geen of één glas alcohol per dag, tegenover 30 procent van de mannen.

Van de mensen boven de 75 jaar drinkt ruim twee derde gemiddeld maximaal één glas alcohol per dag. Ongeveer 30 procent van de achttien- en negentienjarigen houdt zich aan die richtlijn.