Het gerechtshof in Den Bosch heeft de Staat dinsdag aansprakelijk gesteld voor de gezondheidsschade die vier voormalige defensiemedewerkers hebben opgelopen door blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6. De voormalige onderhoudsmonteurs kunnen hun geleden schade claimen bij Defensie.

De vier medewerkers zijn direct blootgesteld aan chroom-6, en hebben aandoeningen die door de blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. Dat zou blijken uit brieven die de Staat heeft overhandigd aan de rechtbank.

Het gerechtshof vindt dat de Staat de zorgplichtschending erkent en net als het verband tussen de blootstelling aan chroom-6 en de gezondheidsschade. "Het is daarom niet nodig om de bestuursrechter te laten beslissen over de aansprakelijkheid."

De rechtbank in Limburg verklaarde de vier medewerkers begin 2018 niet-ontvankelijk. Ze moesten hun zaak volgens de rechtbank uitvechten bij de bestuursrechter. De rechtbank besloot hiertoe, omdat veel eisers voormalige ambtenaren zijn.

De hoogte van de schadevergoedingen moet nog worden bepaald door de rechtbank.