De stikstofberekeningen van het Mesdagfonds kloppen niet, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Dit komt onder meer doordat de belangenorganisatie voor melkveehouders twee fouten heeft gemaakt bij de berekeningen.

Het Mesdagfonds vindt dat het RIVM de stikstofbijdrage van de landbouw in Nederland veel te hoog berekent. Daarom voerde het afgelopen maand alternatieve berekeningen uit.

Op basis van de eigen berekeningen concludeerde het fonds dat de landbouw voor 25 procent van de stikstofneerslag verantwoordelijk is. Het RIVM berekent deze bijdrage op 46 procent.

Het Mesdagfonds meldde maandag dat de alternatieve stikstofberekeningen toch niet klopten en schreef dit toe aan een "bug" in de zogenoemde OPS-software van het RIVM. Maar volgens het RIVM is daar geen sprake van.

Het RIVM gaat nu verder in op de berekeningen van het Mesdagfonds. Volgens het RIVM heeft het fonds twee rekenfouten gemaakt en neemt het te veel natuurgebieden mee in de berekeningen. Ook corrigeert het een eigen fout die het ontdekt heeft tijdens het narekenen van het Mesdagfonds.

'Mesdagfonds maakte twee rekenfouten'

De eerste rekenfout is dat het Mesdagfonds stikstofdioxide (NOx) en ammoniak (NH3) samenvoegt bij het berekenen van de zogeheten depositiewaarde, terwijl deze apart berekend moeten worden.

De tweede rekenfout is dat het fonds een fout heeft gemaakt met het omrekenen van het gewicht van stikstof en ammoniak naar de rekenfactor waardoor de twee met elkaar vergeleken kunnen worden.

"Het gevolg daarvan is dat je sommige sectoren als verkeer en industrie overschat, en landbouw onderschat", zegt woordvoerder Coen Berends van het RIVM in gesprek met NU.nl.

Ook niet-stikstofgevoelige gebieden meegenomen

Daarnaast heeft het Mesdagfonds bij de berekening alle Natura2000-gebieden in Nederland meegenomen. De commissie-Remkes, die de stikstofaanbevelingen deed, berekende dat voor het hele landoppervlak van Nederland. Dit percentage is 46 procent volgens het RIVM.

Wanneer de focus op de stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden ligt, neemt het Mesdagfonds ook gebieden mee die niet gevoelig zijn voor stikstof, zoals de Doggersbank, een zandbank in de Noordzee. Op wateroppervlakten spoelt stikstof namelijk weg en daarom neemt het RIVM deze niet mee.

RIVM past gemiddeld percentage aan

Bij het narekenen van het Mesdagfonds stuitte het RIVM wel op een fout in de eigen berekeningen. Hiervoor voert het een correctie door.

Het gaat om de gemiddelde bijdrage van de landbouw aan stikstofneerslag in enkel de Natura-2000-gebieden. Deze becijferde het RIVM eerst op 45 procent, maar corrigeert dit nu naar 41 procent.

'Heeft geen gevolgen voor beleid'

Deze fout heeft volgens het RIVM geen gevolgen voor de onderliggende data of de bijdrage van landbouw aan stikstofuitstoot in verschillende categorieën. Enkel het gemiddelde is verkeerd berekend.

Omdat dit gemiddelde zelf nooit gebruikt wordt in de modellen van het RIVM, maar de bijdrage aan verschillende categorieën wel, heeft dit geen gevolgen voor beleid, benadrukt Berends.

"Het grote plaatje is dan alsnog dat de landbouw de grootste bijdrage levert aan de stikstofneerslag, 46 procent in heel Nederland en 41 procent in de Natura-2000-gebieden", zegt Berends.