Het aantal zichtbare dumpingen van drugsvaten in Nederland is in 2019 met 35 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt vermoedelijk doordat criminelen vaker voor alternatieve manieren kiezen om van hun drugsafval af te komen, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie, in gesprek met NU.nl.

Volgens hem zijn agenten en burgers alerter geworden op drugsdumpingen. Daarom lozen drugsmakers hun afval steeds vaker op plekken waar de politie geen zicht op heeft, zoals in water- of mestputten.

Ook laten zij resten van xtc en MDMA vaker achter in vaten of jerrycans op verlaten productieplekken. Daarnaast zijn de dumpingen van drugsvaten in de natuur groter van omvang, wat eveneens een reden kan zijn waarom het aantal dumpingen afneemt.

In totaal telde de politie vorig jaar 191 dumpingen tegenover 292 in 2018. Verreweg de meesten vonden plaats in Noord-Brabant (90) gevolgd door Gelderland en Limburg (beide 28). In de laatstgenoemde provincie nam het aantal lozingen met ruim 50 procent af. Het aantal dumplocaties nam alleen toe in Noord-Holland (van 9 naar 13) en in Friesland (van 0 naar 1).

Deze cijfers staan haaks op het aantal opgerolde drugslabs, dat in diezelfde periode juist toenam van 82 naar 90. Net als eerdere jaren bevonden de meeste productielocaties zich in Noord-Brabant (25), Gelderland (15) en Limburg (13).

Hoe de hoeveelheid dumpingen zich exact verhoudt tot het aantal pillen dat gemaakt wordt, is moeilijk te zeggen, aldus Daniel. Daarover mist nog het totaalbeeld.

Zo ziet het eigen drugslab van de politie eruit
178
Zo ziet het eigen drugslab van de politie eruit

Agenten scheikundig bijgespijkerd in oefenlabs

Volgens Daniel leveren de afvallozingen direct gevaar op voor de volksgezondheid, omdat bij lekkende drugsvaten bijvoorbeeld gevaarlijke zuren vrijkomen. Daarnaast weet de politie van de 'onzichtbare' dumpingen niet of resten in het grondwater terechtkomen.

De politie geeft haar agenten daarom les over de risico's van synthetische drugs in speciale oefenlabs. "Want wil je chemische samenstellingen herkennen, moet je een halve scheikundige zijn", zegt Daniel. "Tegelijkertijd waarschuwen we agenten voor de laatste ontwikkelingen, zoals de zorgwekkende opkomst van methamfetamine (crystal meth)."

Ook traint de politie agenten om drugslabs te herkennen en om die op de juiste manier binnen te vallen vanwege bijvoorbeeld explosiegevaar. "We willen niet dat ze domme dingen doen, zoals zomaar een vrieskist openen, met hun vingers aan stoffen zitten of zonder gezichtsmasker of beschermde kleding te dragen een lab betreden."

Landelijke productie-, opslag- en dumplocaties

Bron: Politie© NU.nl/LocalFocus