De eerste noodopvangplekken voor asielzoekers komen in Leeuwarden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag, na besluit van het college van burgemeester en wethouders. De noodopvang komt in de Friezenhal van het WTC Expo in Leeuwarden. Deze plekken zijn nodig omdat de reguliere asielzoekerscentra vol zitten.

De gemeente heeft buurtbewoners dinsdag met een brief geïnformeerd over de opvang, meldt een woordvoerder van het COA aan NU.nl.

De eerste asielzoekers kunnen naar verwachting vanaf 18 maart terecht in de Friezenhal, waar ze tot uiterlijk 1 oktober 2020 kunnen blijven. De bedoeling is dat deze mensen kunnen doorstromen naar een reguliere opvang.

Vijf- tot zeshonderd asielzoekers kunnen worden opgevangen in de Friezenhal. Om te zorgen dat de noodopvang slechts beperkt gebruikt hoeft te worden, wil het COA samen met gemeenten en provincies zoeken naar nieuwe opvangplekken. Over de volgende locaties na de Friezenhal kan het COA nog niets zeggen.

Het COA is sinds eind vorig jaar dringend op zoek naar nieuwe opvanglocaties, maar de gesprekken met gemeenten en provincies hierover leveren op korte termijn geen nieuwe locaties op. Daarom worden in totaal achttienhonderd noodopvangplekken voorbereid.

Ook speelt mee dat in 2020 en 2021 de contracten voor tien bestaande asielzoekerscentra aflopen. Het COA wil deze graag verlengen, maar niet alle gemeenten zitten daarop te wachten. Zo heeft Weert bijvoorbeeld laten weten dat het contract na de afgesproken vijf jaar in september definitief eindigt.

Opvangcentra vol door hoge instroom en lange wachttijden

De asielzoekerscentra in Nederland zitten vol om drie redenen: een licht hogere instroom van asielzoekers dan verwacht, oplopende wachttijden voor de behandeling van asielaanvragen en lange wachttijden voor statushouders bij de toewijzing van een woning.

Het COA moest eind vorig jaar al noodgedwongen een groep Moldaviërs tijdelijk in een gymzaal opvangen. De laatste keer dat de organisatie veel noodopvangplekken nodig had, was tijdens de vluchtelingencrisis die in 2015 piekte.