Een 64-jarige man heeft woensdag zijn Nederlanderschap verloren omdat hij bij zijn asielprocedure verzweeg dat hij betrokken was bij de genocide in Rwanda. Dit oordeelde de rechtbank vrijdag. In 2014 probeerde de toenmalig staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven hem al het Nederlanderschap te ontnemen, maar de man stapte naar de rechter. Hij woonde sinds 1999 in Eindhoven.

De rechtbank laat vrijdag weten dat, als de betrokkenheid van de man bekend was geweest bij zijn asielprocedure, hij geen verblijfsvergunning had gekregen. De staatssecretaris handelde in 2014 daarom terecht, meent de rechter.

Omdat de staatssecretaris niet "binnen redelijke termijn" besliste over de intrekking van de Nederlandse nationaliteit, krijgt de man wel een schadevergoeding.

In 2014 probeerde toenmalig staatssecretaris Teeven het Nederlanderschap van de verdachte af te nemen, omdat er vermoedens waren dat de man betrokken was bij de uitroeiing van Tutsi's in Rwanda in 1994.

De staatssecretaris was hierover geïnformeerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de Minister van Buitenlandse zaken.

De man maakte bezwaar tegen het besluit, maar dit bezwaar werd in 2018 ongegrond verklaard. De Rwandees stapte naar de rechter, maar deze verklaarde de zaak niet-ontvankelijk omdat hij de kosten voor de rechtsprocedure niet op tijd had betaald. In hoger beroep werd deze uitspraak vernietigd en moest de zaak opnieuw gedaan worden.